Režanj operacija

rezanj-operacija

Režanj operacija je intevencija tokom koje se hiruški pristupa potpornom aparatu zuba kako bi se pod direktnom kontrolom oka uklonile granulacije, mrtvo tkivo, kamenac , nekrotični cement. Zbog odizanja desni ova intervencja je još poznata i kao otvorena kiretaža parodontalnih džepova. Cilj režanj operacije je kao što smo rekli uklanjanje štetnog patološkog tkiva , regeneracja potpornog aparata zuba, redukcija dubine parodontalnih džepova. Često se kombinuje sa ubacivanjem veštačke kosti.

PRF i režanj operacija

prf-centrifuga

PRF (Platelets Rich Plasma – Plazma Bogata Trombocitima) je frakcija krvi bogata koncentrovanim faktorima rasta i drugim korisnim elementima. Dobija se centrifugiranjem krvi uzete od pacijenta bez dodataka bilo kakvih hemijskih supstanci. Što znači da se ono što se uzme iz organizma vraća u organizam.

PRF poboljšava koštanu regeneraciju i zarastanje hiruške rane. Pomaže prilikom implantološke, oralnohiruške i parodontološke terapije. 

U toku parodontoloških, implantoloških i oralnohiruških intervencija meša se sa veštačkom kosti i zahaljujući pomenutim karakteristikama poboljšava koštanu regeneraciju. PRF štiti ranu nakon vađenja zuba. On utiče i na funkciju matičnih ćelij i na taj način doprinosi boljoj regeneraciji koštanih i mekih tkiva.

PRF se može mešati sa veštačkom kosti , može se samostalno aplikovati ili se može aplikovati u obliku membrana. Na mestu aplikacija pojačava stvaranje novih krvnih sudova , dotok kiseonika i hranljivih materija i na taj način doprinosi boljoj regeneracija tkiva i zarastanju rana.
0/5 (0 Reviews)