PRF - faktori rasta

PRF poboljšava koštanu regeneraciju i zarastanje hiruške rane. Pomaže prilikom implantološke, oralnohiruške i parodontološke terapije.

PRF (Platelets Rich Plasma – Plazma Bogata Trombocitima) je frakcija krvi bogata koncentrovanim faktorima rasta i drugim korisnim elementima. Dobija se centrifugiranjem krvi uzete od pacijenta bez dodataka bilo kakvih hemijskih supstanci. Što znači da se ono što se uzme iz organizma vraća u organizam.

PRF se može mešati sa veštačkom kosti , može se samostalno aplikovati ili se može aplikovati u obliku membrana. Na mestu aplikacija pojačava stvaranje novih krvnih sudova , dotok kiseonika i hranljivih materija i na taj način doprinosi boljoj regeneraciji tkiva i zarastanju rana.

U toku parodontoloških , implantoloških i oralnohiruških intervencija meša se sa veštačkom kosti i zahaljujući pomenutim karakteristikama poboljšava koštanu regeneraciju. PRF štiti ranu nakon vađenja zuba. On utiče i na funkciju matičnih ćelija i na taj način doprinosi boljoj regeneraciji koštanih i mekih tkiva.

PRF-400x600
0/5 (0 Reviews)