Paradontologija

Parodontologija se  nauka koja se bavi zdravljem desni i kosti oko zuba. Predstavlja veoma važnu oblast stomatologije.  Skoro svaki drugi čovek ima problem sa povlačenjem desni – parodontopatijom.

Parodontopatija

Parodontopatija je oboljenje potpornog aparata zuba tj. onih tkiva koja drže zub u zubnoj kosti i amortizuju dejstvo sila na njega.

Potporni aparat zuba zove se parodoncijum. Jednostavno objašnjeno zub se drži u viličnoj kosti a preko vilične kosti i vrlo malog dela zuba nalazi se gingiva. Tu su i druga tkiva koja su više predmet stručnog razmatranja i nisu interesantna pacijentima. Uzan prostor izmedju desni i vrata zuba od svega 0.5 do 1 mm zove se zubni sulkus, to je normalno prisutan prostor u koji mogu da prodru vlakna četkice i očiste ga.

Kada se javi upala desni ukoliko se ona ne leči bakterije svojim toksinima počinju da razaraju kost oko zuba i dolazi do njenog povlačenja. Na taj način nastaje parodontalni džep. U tako nastao prostor vlakna četkice nisu u mogućnosti da prodru i njegova higijena je onemogućena. Usled toga u njenu se talože ostaci hrane i bakterije koje svojim toksinima dovode do dalje progresije bolesti. Vidi više o parodontopatiji.

 

Upala desni

Upala desni ili ginigivitis je upala dela potpornog aparata zuba tj. gingive. Nastaje kao posledica dejstva toksina bakterija dentalnog plaka i zubnog kamenca kao potpomažućeg faktora. Ako se ne leči vodi ka nastanku parodontopatije.

Upala desni nastaje kao posledica loše , neredovne ili nepravilne oralne higijene. U sulkusu oko zuba koji se prirodan prostor između desni i vrata zuba (deo zuba uz desni) dolazi do nakupljanja ostataka hrane i zubnog kamenca. Takva sredina pogoduje taloženju bakterija koja otpuštaju svoje toksine i dovode do pojave gingivitisa.

Najbolja terapija gingivitisa je njegova preventiva. Preventiva gingivitisa podrazumeva obuku pacijenta u pravilnom održavanju oralne higijene, redovne kontrole na svaka 4 meseca kako bi se uklonio zubni kamenac i ispolirali zubi kao i pravilnu i redovna oralna higijena od strane pacijenta.

Ako se javi upala desni onda se leči različitim metodama iz domena parodontologije. To može biti jednostavno uklanjanje zubnog kamenaca , može uključivati antibiotike a može podrazumevati i različite hiruške intervencije iz domena parodontologije. Vidi više o upali desni.

Dijagnoza parodontopatije

Dijagnoza parodontopatije se postavlja na osnovu kliničkog pregleda koji podrazumeva sondiranje parodontalnih džepova kao i na osnovu radiografskih snimaka zuba. Na pregledu je određuje dubina parodontalnih džepova , njihova vrsta i predlaze adekvatna terapija.

Parodontopatija se najčešće otkriva na rutinskom ortopan snimku , kada se jave njeni simptomi ili kada zubi počnu da se klate. Vidi više o lečenju parodontopatije.

Razlog nastanka

Postoje različiti tipovi parodontopatija ipak kod većine razlog nastanka je dentalni plak tj. njegove bakterije koje deluju svojim toksinima. Do nakupljanja dentalnog plaka dolazi usled neadekvatne oralne higijene.

Zubni kamenac je akcesorni faktor u nastanku pardontopatije, njegove struktura koja pod mikroskopom podseća na pećine, idealno je mesto za zadrzavanje ostataka hrane i razvoj bakterija. 

0/5 (0 Reviews)