Naš tim

Dr Vladimir Milošević
osnivač

Osnivač je i vlasnik stomatološke ordinacije Dental Oral centar Dr Milošević. Privatnu praksu vodi već 35 godina. Ekspert je iz oblasti stomatološke protetike, endodontske terapije zuba kao i opšte stomatologije. Učesnik je velikog broja stručnih seminara i kongresa u zemlji i inostranstvu. Dugogodišnje iskustvo u lečenju pacijenata preneo je na sinove Aleksandra i Miloša, koji nastavljaju porodičnu tradiciju.

Dr Branislav Jović
specijalista oralne hirurgije

Uspešno se bavi oralnom hirurgijom, stomatološkom protetikom, endodoncijom i konzervativnom stomatologijom, već 25 godina. Svoje znanje unapređivao je učešćem na velikom broju seminara i kongresa u zemlji i inostranstvu. Stečeno iskustvo prenosi na sina, budućeg stomatologa.

Dr Miloš Milošević
implantolog

Ekspert  u oblasti implantologije.  Metode all on 4 , all on 6 i all on 8 je usavršavao na klinici Malo, kod profesora Maloa. Uspešan u oblasti protetike, estetske stomatologije kao i primeni CAD CAM tehnologije.  Posle dvogodišnje edukacije kod eminentnih stručnjaka u zemlji i inostranstvu uspešno primenjuje stečena znanja. Medju prvima u zemlji počeo je da primenjuje tehniku ugradnje cirkonijum i bezmetalnih kruna na šrafljenje. Govori srpski i engleski.

opšti stomatolog
Dr Aleksandar Milošević
specijalizant maksilofacijalne hirurgije

Deo specijalističkog staža iz maksilofacijale hirurgije obavio u opštoj bolnici Zemun i na VMA. Trenutno obavlja specijalistički staž na Klinici za ORL i MFH Kliničkog Centra Srbije. 

Usavršavao se iz oblasti anti aginga lica – hijaluronski fileri i botoks. 

 

Dr Ivan Arsić
specijalista ortodoncije

Dr Ivan Arsić je diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2005. god. Magistar je nauka iz oblasti Dečja i preventivna stomatologija. Specijalista je Ortopedije vilica. Obavio je stručna usavršavanja u inostranstvu u domenu upotrebe mini implanata kao I terapije lingvalnim (unutrašnjim) fiksnim protezama. Trenutno je na izradi doktorske disertacije.

Dr Snežana Vukašinović
specijalista stomatološke protetike

Dr Snežana Vukašinović je završila Srednja zubotehničku školu u Beogradu kao djak generacije. Na Stomatološkom fakultetu u Univerziteta u Beogradu je diplomirala 2008 godine sa prosečnom ocenom 9,24

Na Klinici za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je specijalizirala pod mentorstvom prof dr Dragoslava Stamenkovića, doc dr Vesne Medić i doc dr Miodraga Šćepanovića. Stekla je zvanje specijaliste stomatološke protetike.

 
0/5 (0 Reviews)