implantati

Mini Implantati

Mini implantati su manja verzija implantata koji služe da fiksiraju gornju ili donju totalnu protezu.

Pacijenti koji nose gornju totalnu protezu, i ako se ona najčešće dobro drži po principu vakuma, često se žale na veliku nepčanu ploču i na neprijatnosti. Sa druge srane donja totalna proteza je često nestabilna i šeta po ustima usled nedovoljnog volumena viličnog grebena.

Ugradnjom šest mini implantata u gornjoj vilici omogućava se stabilizacija gornje totalne proteze a da se pri tome može ukloniti velika nepčana proča. Donja totalna proteza može se stabilizovati sa 4 mini implantata.