Krunice na šrafljenje

okuzalna-bezmetalna-srafljena-kruna-na-implantatu

Pored krunica čija se fiksacija na abatment implantat ostvaruje pomoću različitih vrsta cementa, postoje i one čija se fiksacija ostvaruje posebnim šrafovima. Kada postoji prava indikacija za pomenutu vrstu krunica prednosti fiksacije tj. retencije šrafom su mnogobrojne.
Izostanak cementa isključuje važan iritacioni faktor po okolna tkiva pa se tako eliminiše važan faktor u nastanku periimplantita tj. vodeći faktor koji dovodi do gubitka implantata.

Cementirane krunice ne mogu se lako skinuti, najčešće je potrebno njihovo sečenje kao i iskucavanje što dovodi do traumatizacije implantata nakon čega su oni neupotrebljivi . Za razliku od njih krunice fiksirane šrafom skidaju se i vraćaju u svega nekoliko minuta bez bilo kakve traume po krunicu ili implantat. 

Skidanje krunice na redovnim kontrolama omogućava mnogo bolji uvid u sam implantat i okolna tkiva kao i mnogo bolje profesionalno održavanje koje je jedan od najvažnijih faktora dugogodišnjeg opstanka samih implantata.

Kada dođe vreme da se krunice zamene, stare krunice se lako mogu skinuti bez straha da će se traumom koja se javlja prilikom skidanja cementiranih krunica (sečenje i iskucavanje) ugroziti sam implantat i tkiva oko njega.