implantati

Implantati

prvoklasni-materijali prvoklasni-materijali stomatoloska poliklinika dental oral centar

Bilo da Vam fali jedan ili svi zubi mi možemo da učinimo da se ponovo smejete!

Ukoliko ste izgubili jedan ili više zuba, pomoću zubnih implantata najpriznatijih proizvođača u Dental Oral Centru, možemo nadoknaditi njihov gubitak, bez potrebe da brušimo zdrave susedne zube kako bi smo napravili mostove.

Zubni implantati su potpuno kompatibilni sa vašim organizmom koji ih prihvata kao svoj sastavni deo (biokompatibilni), izrađeni su od titanijuma, i zamena su za koren izgubljenog zuba. Služe kao nosači krunica i mostova ili kao stabilizatori proteza.

All on 4 implantati

Koncept All on 4 Vam omogućava da se za samo 3 do 24 sata oslobodite nekomfornih i robusnih totalnih proteza. I dobijete fiksne zube koji se ne skidaju. Ovaj koncept je uveo pre 20 godina Prof. Paolo Malo na svojoj Malo klinici. Kasnije ovaj koncept patentirao je u saradnji sa Nobel Biocare, vodećim proizvođačem koji nudi naučno dokazana implantološka rešenja sa doživotnom garancijom.
 
Suština All on 4 pristupa je u ugradnji 4 implantata od kojih su dva bočna ugrađena pod uglom od 45 stepeni. Ugradnja implantata pod uglom od 45 stepeni nam omogućava da iskoristimo veći deo vilične kosti. U slučaju kod koncepta sa 6 ili 8 implantata, kada se implantati ugrađuju pod pravim uglom, to  nije moguće. Na ovaj način All on 4 omogućava da izbegnemo dodatne intervencije nadogradnje kosti koje zahtevaju vreme čekanja od minimum 6 meseci. Samim tim smanjuje vreme čekanja na fiksne zube na samo 24 sata.
 
all on 4 implanti 1
all on 4 implanti 2
all on 4 implanti 3
all on 4 implanti 4

Prednosti implantata

Nakon gubitka zuba, usled nedostatka prenosa sila na kost u toj regiji, tj. nedostatka funkcije dolazi do povlačenja kosti i taj proces se nastavlja manjom ili većom brzinom do kraja života. Ugradnjom implantata i postavljenjem krunica ponovo se uspostavlja funkcija i pravilno delovanje sila na kost čime se zaustavlja njeno dalje povlačenje.

Izrada krunica često traži brušenje zdravih zuba. Imajući u vidu da to podazumeva ‘uništavanjе’ zdravih zuba jasno je zašto ugradnja implantata predstavlja prednost.

Proteze čine da se ljudi osećaju i izgledaju starije, često su nekomforne. Negativno utiču na samopouzdanje i nesmetanu ishranu pacijenta. A pored toga nadoknadjuju samo 20-25% funkcije za razliku od implantata sa kojima se postiže 90-100%.

Implantati u potpunosti mogu povratiti govor i funkciju žvakanja kakva je bila nakon gubitka jednog ili više zuba. Implantati ljudima koji su dugo bili bez zuba vraćaju samopouzdanje.

all on 4 implanti primeri
all on 4 implanti primer 2

Za koga su implantati?

Moderna implantologija ne poznaje situaciju u kojoj je apsolutno nemoguće ugraditi implantat sem u nekim ekstremnim slučajevima.

Pojedini pacijenti kao oni sa dijabetesom, srčani bolesnici, pacijenti na antikoagulantnoj terapiji zahtevaju određene mere predostrožnosti ali daleko od toga da je kod njih ugradnja implantata nemoguća. Čak ni pušenje ne predstavlja apsolutnu kontraindikaciju ali ipak povećava šanse za neuspeh terapije.

Proces ugradnje implantata

proces-ugradnje-implantata

Sam proces ugradnje implantata nije ništa drugačiji od bilo koje druge oralno hiruške intervencije čak šta više najčešće je lakši od vađenja zuba posebno od vađenja impaktiranih tj. neizniklih zuba. Pre samog procesa ugradnje potrebno je uraditi analizu rendgen snimaka, klinički pregled pacijenta kao i sagledati opšte zdravstveno stanje. Nekon toga pristupa se samom činu ugradnje. Ukoliko se prilikom analize ili tokom hiruškog pristupa pokaže da je potrebno nadoknaditi kost koja nedostaje to se u najvećem broju slučajeva radi istovremeno sa ugradnjom implantata.

Nakon što se završi postupak ugradnje, implantati se ostavljaju prekriveni sluzokožom 3 do 9 meseci kako bi oseointegrisali ili se na njih postavljaju privremene krunice zavisno od situacije i dogovora između pacijenta i stomatologa.

O implantatima

Pouzdana ugradnja implantata bazira se na dobro urađenoj analizi raspoložive vilične kosti u koju bi trebalo da se usadi implantat. Cone Beam CT omogućava da za istu dozu zračenja kao kod standardnih rendgen metoda dobijemo snimak u 3D dimenzije koji zatim analiziramo pomoću posebnog programa.

Cone beam CT snimak nam omogućava da:

– Odredimo visinu i širinu kosti u sve tri dimenzije
– Rotiramo snimak, izdvajamo njegove delove i sagledamo anatomske strukture iz svih dimenzija
– Precizno odredimo lokaciju značajnih anatomskih struktura

Pacijenti mogu uraditi 3D snimak u Roorto centru u Beogradu, a ukoliko pacijenti naglase oni će ga poslati putem posebnog Internet servisa na e-mail Dental Oral Centra. Pacijenti koji nisu u mogućnosti da snimak urade u Beogradu već u nekom drugom gradu, mogu zamoliti da se snimak uputi na e-mail ordinacije kontakt@dentaloralcentar.com.

Nakon ekstrakcije zuba potrebno je prođe 2 do 6 meseci kako bi se stvorilo koštano tkivo tj. uslovi za ugradnju implantata. U pojedinim slučajevima, a ne tako retko, moguće je neposredno nakon vađenja zuba izvršiti ugradnju implantata ukoliko za to postoje uslovi.

Ukoliko se postigne dovoljna stabilnost (čvrstina držanja implantata) moguće je implantat kroz par dana od ugradnje opteretiti privremenom krunicom do izrade definitivnog rada nakon što se završi kompletan proces oseointegracije. Neposredna izrada krunica moguća je i u slučaju ugradnje neposredno nakon vađenja zuba.

U pojedinim slučajevima , najčešće usled dugotrajne bezubosti u pojedinoj regiji ili celoj vilici , javlja se takav gubitak kosti koji inicijalno ne dozvoljava ugradnju implantata.

Augmentacija vilične kosti tj. grebena predstavlja skup različitih tehnika koje se primenjuju odvojeno ili kombinovano a sa ciljem nadoknade kosti koja nedostaje kako bi se stvorili uslovi za ugradnju implantata.

Tehnike augmentacije mogu biti koštano vođena regeneracija, upotrebom membrana i veštačke kosti, ili se može koristiti kost pacijenta uzeta sa brade ili ramusa mandibule. Takođe je moguće uzeti kost sa karlične kosti i presaditi na viličnu kost.

Mini implantati su manja verzija implantata koji služe da fiksiraju gornju ili donju totalnu protezu. Pacijenti koji nose gornju totalnu protezu, i ako se ona najčešće dobro drži po principu vakuma, često se žale na veliku nepčanu ploču i na neprijatnosti. Sa druge srane donja totalna proteza je često nestabilna i šeta po ustima usled nedovoljnog volumena viličnog grebena.

Ugradnjom šest mini implantata u gornjoj vilici omogućava se stabilizacija gornje totalne proteze a da se pri tome može ukloniti velika nepčana proča. Donja totalna proteza može se stabilizovati sa 4 mini implantata.

Postoje dva kriterijuma za izbor dentalnih implantata to su marka tj. proizvođač i konstruktor.  Titanijum je prilično jeftin materijal i veći deo cene onih skupljih implantata čine izdaci za višedecenijska istraživanja na polju njihovog usavršavanja. Često se postavlja pitanje zašto su npr. Nobel implantati i Zimmer implantati skuplji. Odgovor je jednostavan zato što su bolji i zato što je na njima sprovedeno mnogo više naučnih ispitivanja nego na nekim jeftinim sistemima što dokazuje i njihovu pouzdanost. Primera radi Nobel Branemark je najispitivaniji implantat u istoriji za ugradnju u donjoj vilici. Ne treba onda trošiti reči zbog čega je superioran u odnosu na neke druge a posebno jeftine sisteme. Kada je reč o jeftinim sistemima implantat ne mora da znači da su loši ali i među njima postoji bolji i lošiji izbor. Generalno posmatrano kada je na raspolaganju pristojan greben , kada ima dovoljno raspoložive kosti marka implantata nije toliko bitna. Razlika između npr. Nobel Implantat , Zimmer implantat u odnosu na neke jeftinije sisteme dolazi do izražaja u situacijama kada fali raspoložive kosti , kada je potrebno raditi nadogradnju kosti, tu njihov superioran oseointegrativni potencijal dolazi do izražaja.

Postoje razni jeftini sistemi , kada posetite neko ozbiljniji sajam u Evropi ili svetu čini se da ih ima na hiljade što Kineskih , Korejskih, Izraelskih , Italijanskih……..Neki od njih su kopije vodećih sistema, liče ali su i dalje kopije. Drugi pokušavaju da sami razviju svoj sistem. Svakako da svaka ordinaciji mora imati u svojoj ponudi i neki od pristupačnijih sistema.

Pored nekih od vodećih sistema Nobel BioCare i Zimmer odlučili smo se da kao jeftiniju varijatnu u našu ponudu uvrstimo P-I Bronemark sistem. Zašto baš njega? U pitanju je Švedska kompanija a implantat je konstruisao najpoznatiji naučnik u toj oblasti i otac moderne dentalne implantologije Per-Ingvar Brånemark takođe konstruktor mnogih drugih vrhunskih modela implantat. Činjenica da je ovu kompaniju pod svoje okrilje uzeo Zimmer dental još je jedan od razloga da se P-I Bronemark nađe u našoj ponudi.

Zimmer Dental na P-I Branemark sistem daje doživotnu garanciju na materijal što je još jedna garancija kvaliteta ovog sistema.

Dakle ako možete uvek sebi priuštite neki od skupljih i poznatijih zubnih implantata.

Uspešne priče video galerija