Fluorizacija zuba

Fluorizacija zuba je postupak kojim se molekuli fluora ugrađuju u zubu gleđ kako bi se poboljšala i ubrzala remineralizacija i tako sprečio nastanak kvarova na zubima. Sprovodi se nanošenjem posebnih gelova visokokoncentrovanih fluorida u trajanju od 5 do 15 minuta u stomatološkoj ordinaciji.