CAD-CAM
Bezmetalne krunice za 1 dan

Zahvaljujući SIRONA CAD-CAM sistemu krunice možemo da izradimo za samo jedan dan ili čak za nekoliko sati.

CAD CAM

CAD-CAM omogućava prenošenje 3D modela otiska u računar a zatim modelovanje novih krunica na samom računaru. Same krunice se izrađuju na posebnom mikrostrugu koji garantuje najviši stepen preciznosti. CAD-CAM krunice i druge nadoknade (inleji, onleji) idealno leže na zubu nosaču ili implantatu i sa njim zapravo čine celinu bez prisustva zazora, stepenika i grubih prelaza što CAD-CAM krunice čini idealnim kopijama prirodnih zuba. Zbog pomenutih karakteristika ispod njih se ne zadržava hrana, ne postoje faktori iritacije a održavanje higijene je maksimalno olakšano. Rezultat je dugotrajna i funkcionalna nadoknada, maksimalno prijatna za pacijenta.

Estetika

Kako bi  naši pacijenti bili u potpunosti zadovoljni svojim novim osmehom, razmatrali smo više vrsta bezmetalne keramike i odlučili se za Ivoclar E-MAX bezmetalnu keramiku na bazi litijum disilikata, neprevaziđenih estetskih i fizičkih svojstava.

0/5 (0 Reviews)