All On 4 implanti

All on 4 implanti
Koncept All, on 4 Vam omogućava da se za 3 do 24  sata oslobodite  totalnih proteza i dobijete zube koji se ne skidaju. Prednosti:
  • ne čeka se 3 meseca nakon ugradnje implantata
  • dobijate zube (krune) odmah
  • nema proteza
Koncept All on 4, je uveo pre 20 godina Prof. Paolo Malo na svojoj Malo klinici, da bi ga kasnije patentirao u saradnji sa Nobel Biocare, vodećim proizvođačem koji nudi naučno dokazana implantološka rešenja sa doživotnom garancijom.

Manji
troškovi

All on 4 sistem zahtveva ugradnju samo 4 implantata. Sistemi  All on 6 ili All on 8 zahtevaju 6 odnosno 8. Manji broj implantata znači i manje troškove.

Kod All on 4 sistema dva bočna implanta se postavljaju pod uglom. Zbog ovoga moguće je postaviti posebno dizajnirane Nobel Speedy  implantate  . Oni mogu da podnesu veće opterećenje tj. više krunica. 

Novi  zubi na All on 4 sistemu mogu (ako postoje uslovi) da koštaju samo par stotina eura.

Za više informacija pogledajte naš cenovnik. 

 

Zubi
istog dana

All on 4 sistem ugradnje implanta daje mogućnost pacijentu da se na ugrađene implante istog dana postavi privremeni ili stalni hibridni rad. (hibridni rad je fiksni protetski rad koji se sastoji od krunica i veštačke gingive-roze keramike koja imitira zubno meso)

Sam hibridni rad se izrađuje pre implantološke intervencije. U trenutku samog čina ugradnje on je već u ordinaciji. Nakon završenog hirurškog dela terapije sledi protetski. Hibridni rad se prilagođava postavljenim implantatima i fiksira mikro šrafovima

Zahteva manje raspoložive kosti

Kod metoda gde je potrebna ugradnja 6 ili 8 implanta dešava se da u nekim regijama nema dovoljno raspoložive kosti za ugradnju pa se ona u manjoj ili većoj meri mora nadoknaditi.

Kod All on 4 tehnike kontaktna površina između samoj bočnog implanta i vilične kosti je veća. Vilična kost je bolje iskorišćena a potreba za njenom nadoknadom je svedena na najmanju moguću meru. All on 4 nam omogućava da izbegnemo skupe i kompleksne metode nadoknade kosti kao što je sinus lift.

Samo 1 hirurška intervencija

Sprovodi se jedna hirurška intervencija. U roku od 24 sata dobijate zube koji se ne skidaju. 

all on 4 implanti 1
all on 4 implanti 2
all on 4 implanti 3
all on 4 implanti 4

Procedura

Korak po korak

  1. 3D snimak vilica (CBCT) – da bio smo analizirali stanje vaših vilica. 
  2. Analiza snimka i plan terapije – naš stručni tim učini će analizu snimka i sastaviti plan terapije za vas. 
  3. Plan terapije i besplatne konsultacije. 
  4. Ugradnja implantata – u koliko se postigne dogovor pristupa izradi krunica. Sledi ugradnja implantat. 
  5. Istog dana postavljaju se krunice.
  6. Za sve nedoumice i pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
all on 4 implantati dental oral centar
all on 4 implantati dental oral centar 2
4.1/5 (24 Reviews)